massage deals

Voorwaarden

Geldigheid: 6 maanden vanaf het moment van aankoop.Tenzij anders vermeld op advertentie

Reserveren: verplicht minimaal 24 uur van tevoren telefonisch op 0489431596 of online ,

Annuleren: minimaal 24 uur van tevoren, anders vervalt de geldigheid van je voucher.

Meer info: toon je voucher bij aankomst op je mobiel of afgedrukt.

Conditions

Validité: 6 mois à compter de la date d'achat.

Réservations: Au moins 24 heures à l'avance par téléphone au 0489431596 ou en ligne,

Annuler: au moins 24 heures à l'avance, sinon la validité de votre bon expirera.

Plus d'infos: montrez votre bon à l'arrivée sur votre mobile ou imprimé.